UdiInovace

Inovace má tradici

Za náš úspěch vděčíme vysokým nárokům, které klademe sami na sebe.

Nejnovější poznatky, dlouholeté zkušenosti ze stavební praxe a neustálý kontakt s řemeslníky nám poskytují cenný materiál pro vývoj inovativních izolačních systémů i pro optimalizaci stávajících produktů.
Stále před sebou vidíme jeden cíl: spokojenost odborných řemeslníků, architektů a především rodin našich stavebníků. Pracujeme neustále na vývoji nových produktů a systémových inovací, aby bylo Vaše bydlení stále příjemnější. Přitom samozřejmě dbáme na šetrné zacházení s cennými surovinovými zdroji a s životním prostředím.

Naše stavební produkty a systémová řešení jsou odzkoušena po stránce trvanlivosti i kvality a průběžně kontrolována ze strany nezávislých institucí. Aktuální osvědčení o zkouškách, stavebně technická schválení a naše dlouholeté zkušenosti Vám dokládají spolehlivost našich produktů.

made in germany ce din mfpa
Made in Germany Označení CE Certifiko-
váno podle
DIN 13171
Testováno a certifikováno Výborné
vlastnosti
z hlediska ekologie
ukládá CO2 Stavebně technické schválení kontrola kvality Četné patentyNásledujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN