UdiTOP

UdiTOP® SYSTEM
promyšlená izolace ze dřevěných vláken pro střechy"

UdiTOP©SYSTEM
Holzfaserdämmung "zu Ende geDACHT"

Použití

Prostřednictvím stávajících neizolovaných střech starších domů se ztrácí třetina energie na vytápění. I novostavby by přicházely o stejné množství energie. Nikdo dnes ale již neplánuje střechu bez odpovídající izolace, např. s UdiTOP® SYSTEM.

Stále více stavebníků si pro svou dosavadní střešní konstrukci přeje nekomplikovanou, rychlou a ekologickou, multifunkční a vysoce izolační, dřevovláknitou izolaci, která dokáže také v horkých letních dnech zajistit příjemné vnitřní prostředí bez nutnosti využívat klimatizaci.

Díky UdiTOP® SYSTEM – nemusíte dále hledat. Je to ta pravá izolace pro Vás! Jedná se o systémové řešení, které díky výborným stavebně fyzikálním vlastnostem zajistí zdravé prostředí pro Váš domov.

Udi
TOP® SYSTEM se postará o to, aby Vaše střešní konstrukce aktivně dýchala, byla difúzně otevřená a nevyzařovala chlad. Vědomě v tomto systému upouštíme od použití parozábrany.

S UdiTOP® SYSTEM je dosahováno citelně komfortnějšího vnitřního prostředí. Nedochází k nepříjemnému proudění vzduchu a izolované plochy naopak příjemně vyzařují teplo.

UdiTOP® SYSTEM spojuje příznivé vlastnosti z hlediska životní prostředí s komfortem a funkčností. Tento izolační systém je z hlediska stavební fyziky dokonale promyšlenou kombinací tepelné izolace a difúzní otevřenosti. Vy výsledku získáváme znamenitou střešní izolaci s dlouhou životností a bez kompromisů. Nezáleží na tom, zda izolujeme mezi nebo nad krokvemi.řez

Příklad skladby konstrukce vlevo:
1 – nosné laťování pro střešní krytinu
2 - UdiSTEAM® Tex 155 předepnutá fólie
vzduchotěsně přilepená
3 – střešní bednění
4 - UdiFLEX® 200 mm kompaktní izolační vrstva
5 - UdiSTEAM® 10 plus parobrzda s variabilním difúzním
odporem
6 – nosné laťování se sádrovláknitými deskami

Příklad skladby konstrukce vpravo:
1 - nosné laťování pro střešní krytinu
2 - UdiTOP® Záklop ze dřevěných vláken
3 - UdiFLEX® 200 mm kompaktní izolační vrstva
4 - UdiSTEAM® 3,5 ekologická parobrzda
5 - UdiCLIMATE® 60 mm vnitřní izolace s omítkou


Vlastnosti

> ekologicky zcela nezávadná a podporující zdraví
• Izolační desky se vyrábí ze zbytků po zpracování dřeva jehličnanů
• ekologická výroba s dodržováním principů udržitelnosti – uzavřený koloběh CO2
• nedráždí pokožku, nezpůsobuje svědění při dotyku nebo zpracovávání
• žádné emise, uvolňování jedovatých škodlivin nebo polétavého prachu

> úsporná
• až 10 litrů topného oleje na jeden metr čtvereční střešní plochy
• aktivní redukce emisí CO2
• v Německu možnost podpory od státu či spolkové země

> odzkoušená
• u Německého stavebního institutu v Berlíně, se schváleními a označením CE na požární bezpečnost
• chráněno před vlhkostí z vnějšku
• pro letní ochranu před horkem a zimní ochranu proti chladu

> univerzální
• stávající šikmé střechy izolované dodatečně z vnitřku i z vnějšku
• izolace pro nově budované šikmé střechy
• izolační tloušťka bez problémů do 300 mm s dodatečnou ochranou proti horku Premium

> difúzně otevřená
• bez uzavírajících materiálů reguluje UdiTOP® SYSTEM vnitřní klima a výměnu vlhkosti mezi
vnějškem a vnitřkem
• přírodním způsobem na základě fyzikálních vlastností
• smysluplné využití difúzně otevřené parobrzdy s variabilním difúzním odporem

> chrání proti hluku
• kombinací flexibilních a pevných (hustších) izolačních materiálů je dosahováno špičkových
hodnot v ochraně proti hluku - až 55 dB

Technická data UdiTOP

UdiTOP podkladová střešní deska ze dřevěných vláken nachází své uplatnění vně jako difúzně
otevřené, tepelně izolační opláštění provětrávaných střech a stěnových konstrukcí.

Podle Německého svazu pokrývačů (ZVDH) jsou desky
Udi
TOP záklop deklarovány jako falcované
bednící střešní desky až pro sklon 20°.Dodávaná tloušťka izolace

22, 35, 52 a 60 mm


Format (d x s)

250 x 60 cm


Parametr

Norma

Charakteristika

Označení

DIN EN 13 171

WF - EN 13 171 - T2

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD

DIN EN 13 171

0,048 W/mK

Požární odolnost

DIN EN 13 501 - 1

E

Třída stavebního materiálu

DIN 4102 B 2

Objemová hmotnost ρ EN 1602 ca. 270 kg/m³

Pevnost v tahu ≥ 30 kPa

Pevnost v tlaku ≥ 200 kPa

Difúzní odpor vodních par EN 12667 5

Specifická tepelná kapacita c DIN EN ISO 10456 2100 J/kg K

Obsažené látky dřevěná vlákna, pojiva

Výroba a kontrola podle DIN EN 13 171 a BAZ Z-23.15-1625

Technická data UdiTOP® Premium

UdiTOP® / UdiTOP® Premium podkladové střešní desky nacházejí své uplatnění z vnějšku jako difúzně otevřené, tepelně izolační opláštění provětrávaných střech a stěnových konstrukcí.

Podle Německého svazu pokrývačů (ZVDH) jsou desky
Udi
TOP® / UdiTOP® Premium záklop deklarovány jako falcované bednící střešní desky až pro sklon 20°.Dodávaná tloušťka izolace

60, 80, 100 a 120 mm


Formaty (d x s)

188 x 60 cm


Parametr

Norma

Charakteristika

Označení

DIN EN 13 171

WF - EN 13 171 - T2

Jmenovitá hodnota tepelné
vodivosti λD

DIN EN 13 171

0,046 W/mK

Požární odolnost

DIN EN 13 501 - 1

E

Třída stavebního materiálu

DIN 4102 B 2

Objemová hmotnost ρ EN 1602 ca. 240 kg/m³

Pevnost v tahu ≥ 10 kPa

Pevnost v tlaku ≥ 100 kPa

Difúzní odpor vodních par EN 12667 5

Specifická tepelná kapacita c DIN EN ISO 10456 2100 J/kg K

Obsažené látky dřevěná vlákna, pojiva

Výroba a kontrola podle DIN EN 13 171 a BAZ Z-23.15-1625

Označení CE

Kontrola kvality

označení Ü


aplikace

K naší osvědčené flexibilní dřevovláknité izolaci UdiFLEX doporučujeme perfektně sladěné desky UdiTOP Záklop, díky nimž dosáhnete vnější těsnosti proti větru.

Díky stabilnímu spojení desek na pero a drážku jsou energetické ztráty dále optimalizovány.

Všechno od jednoho dodavatele – pro dosažení lepší ochrany před horkem, chladem, vlhkostí a hlukem.

Veškerá okrajová spojení i prostupy, jako např. komín jsou utěsněna proti větru. K vzduchotěsnému zalepení spojů používáme lepicí pásku UdiSTEAMAlubutyl.

Podklad předem ošetřete prostředkem UdiSTEAM Primer. Přípravek neobsahuje rozpouštědla.

Aby upevnění zaručovalo dlouhou životnost, provádí se odborně, nosnými hřeby nebo šrouby podle platného statického posouzení. Tento posudek zohledňuje sklon střechy, rozestup krokví i zatížení sněhem. Dodržte maximální rozestup krokví!


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN