UdiRECO

UdiRECO® SYSTEM
Kontaktní tepelně izolační systém s inteligentním vyrovnáním podkladu

 

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti izolace fasád byl vyvinut nový systém izolačních desek. Ten ve spojení s novým speciálním upevňovacím systémem UdiMONTAGE SDM RECO nastavitelné hmoždinky (pro zděné stavby) nebo UdiMONTAGE SDH RECO nastavitelné hmoždinky (pro dřevostavby) spoří náročné vyrovnávací práce na stávajících fasádách starších staveb, jako jsou např. hrázděné stavby, surové zděné stavby nebo zděné stavby s omítkou ve špatném stavu.

Ideálně spolupůsobí UdiRECO SYSTEM rovněž v oblasti masivních dřevostaveb. Systém přilne vzduchotěsně na podklad, vyrovná nerovnosti +/- 2 cm a zamezí důsledně neoblíbenému proudění vzduchu za obkladem, které může vést ke vzniku kondenzátu. O časových úsporách při použití tohoto sytému přesvědčí i to, že není třeba se zabývat komplikovanými spodními nosnými konstrukcemi nebo provádět práce na podkladu, které by byly zdrojem dodatečné vlhkosti.

 

Nová patentovaná omítatelná sendvičová izolační deska ze dřevěných vláken s optimalizovanou hodnotou U a integrovaným vzduchotěsným vyrovnáním podkladu. Spoří ve spojení s novým upevňovacím systémem UdiMONTAGE upevňovací hmoždinky náročné práce při vyrovnávání podkladu. Přilne vzduchotěsně k nerovnostem plus/mínus 20 mm a šetří čas. Po celém obvodě je spoj na pero a drážku,

Formát: 130 x 79 cm.

Dodáváno v tloušťkách izolace 120, 140, 160, 180 a 200 mm


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN