PŘÍSLUŠENSTVÍ

DŘEVOVLÁKNITÉ KONTAKTNÍ IZOLAČNÍ SYSTÉMY» PŘÍSLUŠENSTVÍ

UdiFRONT®SYSTEM byl prvním ETICS (kontaktní tepelně izolační systém) z ekologických dřevěných vláken, který byl představen již v roce 1996 pod jménem Unger-Diffutherm. Z této dlouholeté zkušenosti pak těží další vyvinuté systémy ETICS UdiSPEED pro dřevěné rámové konstrukce, UdiRECO pro sanaci starších staveb a další. Všechny izolační systémy Udi sestávají z izolačních desek ze dřevěného vlákna ve spojení s následujícími jednotlivými, navzájem sladěnými produkty.

Záruky nebo záruční balíčky (15 let) jsou možné pouze při realizaci odbornými firmami licencovanými firmou Unger Diffutherm a při použití potřebných produktů výhradně z našeho systémového sortimentu. Orientační ceny nebo kalkulace získáte pod odkazem Download nebo přímo u autorizovaného odborného prodejce.

 

I) Tepelně izolační dřevovláknité desky pro systémy ETICS

 UdiUNGER-DIFFUTHERM® NF

Patentovaná dřevovláknitá
sendvičová izolační deska.

Základ pro všechny UdiIzolační
systémy použitelný pro interiér i
exteriér.

Oboustranně možno přímo omítat,
spojení na pero a drážku po celém
obvodu.

Formát: 130x79 cm; 250x125 cm

Dodává se v tloušťkách izolace 60,
80 a 100 mm.UdiUNGER-DIFFUTHERM® L

Dřevovláknitá izolační deska
pro oblast ostění. Oboustranně
možno přímo omítat a lepit, po
obvodu tupá hrana.

Formát: 120 x 60 cm

Dodává se v tloušťkách
izolace 20 a 40 mm.

 UdiUNGER-DIFFUTHERM® SK


Dřevovláknitá izolační deska
homogenní.

Vkládá se za vrchní izolační
desku při izolačních tloušťkách
větších než 120 mm. Nelze
omítat, po obvodu tupá hrana.

Formát: 120 x 60 cm

Dodává se v izolačních
tloušťkách 20, 30, 40, 60,
80 a 100 mm.

 

 


UdiRECO

Zcela nový druh patentované omítatelné sendvičové izolační desky ze dřevěného vlákna s optimalizovanou hodnotou U a integrovaným vzduchotěsným vyrovnáním podkladu. V kombinaci s novými nastavitelnými hmoždinkami UdiMONTAGE® odpadají náročné práce při vyrovnávání podkladu. Přilne vzduchotěsně k nerovnostem plus/minus 20 mm a uspoří čas. Po obvodu spoj na pero a drážku.

Formát: 130 x 79 cm

Dodává se v izolačních tloušťkách 80, 100 mm, 120, 140, 160, 180 a 200 mm

II) Ukončení soklu

UdiBASE®
Soklová ukončovací lišta

Upevňuje se 4 x pomocí kombinace šroubu a hmoždinky. Poté se na okapní nos naklapne UdiBASE® Soklový profil hrany. Tkanina
Udi
ARMOVÁNÍ® i UdiStěrka se natáhnou až na UdiBASE® Soklový profil hrany. Tím je umožněno čisté ukončení.

UdiBASE® Soklový profil hrany

Umožňuje perfektní ukončení omítky na UdiBASE® Soklové ukončovací liště. UdiBASE®
Soklový profil hrany se před
montáží dřevovláknitých desek
Udi
UNGER-DIFFUTHERM naklapne
na UdiBASE® Soklovou
ukončovací lištu.

 

UdiBASE® Soklová ukončovací
lišta / rohový spoj

Tento prvek umožňuje bezproblémové ukončení rohu a připevňuje se u minerálních podkladů 4x pomocí kombinace šroubu a hmoždinky B 20–B.

UdiBASE® Prodlužovací spojka

Vyrobena z ušlechtilé oceli 0,8 mm silné se speciální příchytkou a slouží k racionálnímu prodloužení zadního ramene UdiBASE® Soklové ukončovací lišty. K dostání ve dvou délkách: 85 a 140 mm

UdiBASE® Montážní sada

1 kombinace šroubu a hmoždinky pro minerální podklady (na vyžádání k dostání také jednotlivě)

2 H profily jako spojka pro UdiBASE® soklovou ukončovací lištu

3 Distanční díly pro vyrovnání podkladu (3, 5, 8, 10, 15, 30 mm silné)

Vrtákem 8 mm se u minerálních podkladů vyvrtá potřebný otvor a do něj zasune hmoždinka. Šroub se prostrčí soklovou ukončovací lištou UdiBASE® a zatluče kladivem.

UdiBASE® Distanční díly

K dodání jednotlivě v různých tloušťkách pro dokonalé vyrovnání fasádních nerovností, jednoduše se nacvakne na hmoždinku.

III) Izolace soklu

UdiBASE® Soklový potěr

Nachází uplatnění pro izolaci staveb v oblasti soklů a sklepů proti zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě, a to v interiéru i ve venkovní oblasti. Jednoduše zamíchat a vetřít hrubou štětkou do podkladu.

 

UdiBASE® Šlechtěná omítka z
barevných kamínků


Ušlechtilá dekorační omítka hotová k použití z vysoce kvalitních granulátů z přírodního kamene v mnoha krásných barvách. Vzhledem k vysoké odolnosti může být použita ve venkovní oblasti jako povrchová úprava na sokl a rovněž jako dekorativní omítka pro schodiště.

UdiSTĚRKA®

Slouží jako podkladní vrstva pro uložení armovacích komponent UdiARMIERUNG® a může být použita také k vyrovnání nerovností na monolitických podkladech. Je třeba dodržet směrné hodnoty spotřeby.

UdiBASE® Podklad pod omítku z
barevných kamínků

Nanese se jako plně krycí základní nátěr a přilnavé spojení na UdiSTĚRKU®. Docílíme rovnoměrného schnutí UdiBASE® Šlechtěných omítek z barevných kamínků.

IV) Hmoždinky a ostatní upevňování pro dřevostavby

> Hmoždinky

UdiMONTAGE SDH RECO®
Nastavitelné hmoždinky pro dřevěné podklady
SVĚTOVÁ NOVINKA


Především umožňují efektivní upevnění na všech podkladech ze dřeva a umožňují nastavení nové izolační desky UdiRECO® na nerovném povrchu podle potřeby. Součástí subtilnějšího tepelně odizolovaného talířku jsou integrované zpětné háčky zabraňující vytažení z izolace, které umožňují na milimetr přesné vyrovnání izolační desky upevňované na podklad. Hmoždinka je použitelná i pro další izolační desky. Patentováno.

Postupně nahrazuje všechny druhy hmoždinek z Udi-sortimentu.

UdiMONTAGE® Bit 25

silový přenos hnací síly na
Udi
MONTAGE® šrouby pro upevnění izolace.

 

Doporučené normativy spotřeby pro dřevostavby:
UdiFRONT® SYSTEM: 6-9 kusů/m², UdiIN® SYSTEM: 6 kusů/m², UdiSPEED® SYSTEM: 6- 9 kusů/m², UdiRECO® SYSTEM: 10 kusů/m²

Spony

UdiMONTAGE® Široké spony

Při odpovídajícím vybavení zařízením na stlačený vzduch umožňují příjemnou a nenamáhavou montáž UdiIZOLAČNÍCH DESEK®. Doporučujeme pro dřevěné sloupové konstrukce, dřevěné rámové konstrukce nebo masivní dřevostavby. Dobře se hodí při dvouvrstvé pokládce izolačních desek pro upevnění první roviny izolačních desek.

Pneumatický sponkovač

Toto kvalitní nářadí zajistí jednoduchou a precizní práci v oblasti dřevěných rámových a sloupových konstrukcí i krovů. Díky němu lze efektivně montovat všechny Udi IZOLAČNÍ DESKY®.

Doporučená směrná hodnota spotřeby pro oba typy provedení:


16 kusůk/m2

Doporučený rozestup mezi sponami:

3 cm < rozestup < 10 cm

Správná délka spon by měla být zásadně vyzkoušena před zahájením izolačních prací.

V) a ostatní upevňování pro zděné stavby

UdiMONTAGE®
Rozpínací hmoždinka


8vrtákem 8 mm předvrtat, zatlouct kladivem

UdiMONTAGE®
Šroubovací hmoždinka l


Pro beton, plné a děrované stavební materiály a pórobeton, předvrtat 8 mm a bez zatloukání s UdiMONTAGE® Bit 30

UdiMONTAGE SDM RECO® Stelldübel mit Hülse für Mauerwerk SVĚTOVÁ NOVINKA

Především umožňují efektivní upevnění na všech monolitických podkladech a nastavení nové izolační desky UdiRECO® na nerovném povrchu podle potřeby. Subtilnější tepelně odizolovaný talířek s integrovanými zpětnými háčky zabraňujícími znovuvytažení, které umožňují na milimetr přesné vyrovnání izolační desky upevňované na podklad. Hmoždinka je použitelná i pro další izolační desky. Patentováno. Postupně nahrazuje všechny druhy hmoždinek z
Udi
-sortimentu..

Pouze použití těchto důležitých, kvalitních a stavebně technicky schválených systémových upevňovacích prostředků garantuje trvalou kvalitu systému.

 

Doporučené normativy spotřeby:

Vnější zeď: 9 kusů/m2 Vnitřní stěna: 6 kusů/m2

Pokyny pro upevňování

Naše ETICS (kontaktní tepelně izolační systémy) se připevňují výhradně nasucho mechanickým způsobem. Lepení není nutné a tím uspoříte čas i materiál. Poměrně vysoká vlastní váha našich izolačních systémů vyžaduje obzvláště stabilní talířky na hmoždinkách s rovnoměrně rozloženým stálým přítlakem. Nově vyvinutý upevňovací systém nastavitelných hmoždinek UdiMONTAGE SDM RECO® je především možné podle potřeby nastavovat. Další jeho výhodou je, že použité talířky hmoždinek jsou velice ploché a vyrobeny z termoplastu, a proto se tyto hmoždinky nemohou prorýsovat na fasádě. Tato nastavitelná hmoždinka je používána stejně tak ve dřevostavbách jako pro monolitické podklady. Lze s ní připevňovat všechny fasádní i vnitřní izolační desky. Tepelně vlhkostní vlivy, jako je kolísání teploty a vlhkosti díky difúzi, vedou ke kolísavému rozpínání materiálu. Častější výskyt prudkých větrů způsobuje zatížení izolace také tahem. Dokonalé přiléhání izolačních desek k povrchu fasády je dlouhodobě zaručeno pouze při použití námi předepsaného počtu hmoždinek. Správné použití hmoždinek vede ve výsledku k dlouhé životnosti našich systémů. Na starších stavbách Vám nabízíme provedení zkoušek na vytažení hmoždinky, které rozhodujícím způsobem napomůžou při volbě správných hmoždinek. Velká část staveb postavených v minulosti je ne zřídka postavena z různorodých materiálů nebo je kvůli dlouhodobému zatížení životním prostředím a emisemi oslabena její nosnost. Naše tabulky, které pracují s jednotlivými druhy podkladu, těží z desítky let získávaného know-how. Tyto hodnoty získané na základě zkušenosti se mohou kvůli celé řadě okolností odchylovat od skutečnosti často právě u starších staveb. Proto Vám doporučujeme ještě před začátkem prací provést pokusné vrtání nebo zkoušky na vytažení hmoždinky, aby byl podklad přesně specifikován. Rádi Vám pomohou naši kompetentní odborní poradci.

VI) Armování

UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina

Vsazuje se s přesahem 10 cm v
poslední třetině a ukládá se do
stěrky UdiGRUNDSPACHTEL® oder
UdiMULTIGRUND®. Armování pomocí armovací tkaniny UdiARMOVÁNÍ® dodává systému potřebnou tuhost a umožňuje vysoké dynamické zatížení.

UdiARMOVÁNI® Vyztužení vnitřních rohů 90 stupňů

Musí se používat pro zesílení
vnitřních rohů ostění oken a dveří –
trojdimenzionální výztuha vnitřních
rohů.

UdiARMIERUNG® Armovací tkanina roh

Musí být aplikována na rohy u dveří a oken – plošné diagonální vyztužení povrchu.

UdiARMOVÁNÍ® Rohová
ochranná lišta


Za pomoci napojené armovací
tkaniny zesiluje hrany. Slouží k
vytvoření rohů budov, oken i dveří.
Rohové ochranné lišty
UdiARMOVÁNÍ® se osazují před
montáží UdiARMOVÁNÍ® Armovací
tkaniny.

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky UNIVERSAL

Lety osvědčená samolepicí lišta s armovací tkaninou a širokou ploškou
pro nalepení - pro dosažení
dlouhodobého spolehlivého
utěsnění dilatační spáry proti dešti.
Nyní NOVĚ: s chlopní chránící lepící
plošku proti UV záření

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky LATE

Samolepicí lišta s armovací tkaninou. Aby bylo zachyceno případné rozpínání, zapadají do sebe dva velmi malé profily horizontálně i vertikálně pohyblivě. Jedná se o ideální napojení omítky pro právě namontované izolační desky. Nyní NOVĚ: s chlopní chránící lepící plošku proti UV záření

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky INSIDE

Samolepicí lišta s armovací tkaninou
a s těsnící páskou, čisté napojení
omítky na rámy oken a dveří při
izolaci vnitřních stěn.

UdiARMOVÁNÍ® Ukončovací profil

S okapnicí, dosáhnete čistého napojení na místech, kde stavba odskakuje.

UdiARMOVÁNÍ® Profil pro dilatační spáru

S armovací tkaninou. Pro dilatační spáry v líci s izolační plochou a rovněž pro vnitřní rohy. Pro čisté ukončení omítky. Plochý koextrudovaný pohyblivý profil s oboustranně napojenou armovací tkaninou.

UdiARMOVÁNÍ® Obloukový profil

Zesiluje hrany oblouků např. u oken, dveří či průjezdů.

UdiARMOVÁNÍ® Sklopný roh /
rohová ochranná lišta

Vyztužení hrany rohu o libovolném
úhlu, pro horizontální hrany
budovy. K libovolnému vlastnímu
přiříznutí na míru.

UdiARMOVÁNÍ® Profil pro napojení plechu

Vodotěsné spojení mezi plechem a omítkou zachycuje pohyb. S připravenou okapnicí. Různé možnosti způsobu montáže.

VII) Šlechtěné omítky

UdiGRUNDSPACHTEL® Stěrka

používá se k uložení armovacích
prvků UdiARMOVÁNÍ ® a může být
použita také k vyrovnání pro
monolitické podklady. Respektujte
normativy spotřeby.

UdiPERL® Podklad pod omítku

Nanáší se jako krycí vrstva na
vyschlou stěrku
Udi
GRUNDSPACHTEL®. Díky nanesení
podkladu pod omítku povrchy
rovnoměrně vysychají. Příprava
povrchu pro dobrou přilnavost a
vyrovnání savosti před aplikací
šlechtěné strukturované omítky
Udi
PERL®.

UdiPERL® Škrábaná omítka

klasická a tvarově krásná struktura v různé zrnitosti. K dodání v zrnitosti: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm a 4,0 mm. Bílá nebo probarvovaná strukturovaná omítka hotová k použití. Nachází uplatnění při vytváření dekorativních fasád v systémech UdiFRONT® SYSTÉM.

UdiPERL® Egalizační barva

Je fasádní barva odolná proti povětrnosti, která se používá jako závěrečný nátěr pro strukturované šlechtěné omítky UdiPERL®.

UdiPERL® Třená omítka

Bílá nebo probarvovaná
strukturovaná omítka hotová k
použití. Nachází uplatnění při
vytváření dekorativních fasád v
systémech UdiFRONT® SYSTÉM, a
rovněž pro vnitřní stěny a v oblasti
soklů.

UdiPERL® Hlazená omítka

Suchá šlechtěná omítka z jemného mramorového prášku pro ztvárnění povrchů hladkých nebo ve středozemním stylu. (omezené UdiZÁRUKY)

 

Vlastnosti produktů
> UdiPERL® škrábaná a třená omítka jsou hotové k použití, UdiPERL® Hlazená omítka se rozmíchává
> vysoce propustná pro vodní páry, difúzně otevřená a prodyšná

 

Použití
> pro fasádní plochy, které jsou vystaveny intenzivnímu opotřebení a nadměrnému klimatickému zatížení
> jako závěrečnou vrstvu odolnou proti atmosférickým vlivům doporučujeme produkt s novým
UdiGARANČNÍM BALÍČKEM „15 let“ (UdiPERL® Hlazená omítka omezeně)
> možnost: dodatečné algicidní/fungicidní ošetření

Forma dodávky
> Pytle s omítkou: suchá forma                        > Kbelíky: hotové k použití


Pokyny pro zpracování
> viz www.unger-diffutherm.com
> detailní bezpečnostní informace nebo technické listy výrobků od nás obdržíte na vyžádání

Pokyny pro zpracování
Vrstva 1: UdiSTĚRKA® s UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkaninou
Vrstva 2: UdiPERL® Podklad pod omítku
Vrstva 3: UdiPERL® Strukturovaná ušlechtilá omítka
Vrstva 4: UdiPERL® Egalizační barva (bude-li zapotřebí), nutná pro UdiPERL® Hlazené omítky

Upozornění pro rámovou konstrukci
> Foukané izolační materiály mezi sloupy aplikujte zásadně před nanesením omítky!

UdiPERL® Systém strukturovaných ušlechtilých omítek se standardně tónuje podle našeho aktuálního
Udi
Color Systému 2008 s více než 80 standardními a 20 módními barvami. Za příplatek Vám rádi vytvoříme odstín i podle výběru barvy z jiných systémů barev (např. NCS, RAL atd.). Uvedené normativy spotřeby jsou závislé na velikosti zrna, podkladu, venkovní teplotě a viskozitě materiálu

Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN