UdiIN RECO

UdiIN RECO® SYSTEM
Systém pro vnitřní izolaci ze dřevěných vláken s integrovaným vyrovnáním podkladu

 

 

Použití

UdiIN RECO ® SYSTEM je alternativním řešením k parotěsným
vnitřním izolacím. Nyní mohou být starší budovy bez problémů
energeticky sanovány díky izolaci vnitřních stěn. Vnější vzhled
domu přitom nehraje žádnou roli stelně tak jako složení
konstrukce zdí. Je jedno, zda se jedná o subtilní hrázděnou
stavbu, dvouplášťovou stavbu s vnějším pláštěm z klinkeru nebo
masivní zděnou stavbu. Na rozdíl od pěnového polystyrenu nebo
minerální vlny je vznikající kondenzační voda přijímána přímo
dovnitř izolačního systému UdiIN RECO ® SYSTEMS a díky jejímu
rychlému vysychání znovu uvolňována do interiéru nebo díky
kapilaritě materiálu transportována ven.


Výhody tohoto systému:

1. Speciální vyladěná minerální omítka UdiMULTIGRUND®, která reguluje množství vodní páry a zajišťuje, že se v izolaci vlhkost nehromadí.

2. Izolační systém vyrovná nerovnosti stěny v rozsahu plus/minus 20 mm, celkem tedy 40 mm, a to bez malty a lepidel.

3. Hodnota lambda byla optimalizována na hodnotu 0,041 W/mK a patří tak na špici v oblasti vnitřních izolačních systémů.


4. Díky inteligentnímu spojení těžké a lehké izolační vrstvy ze dřevěných vláken a jejich velké schopnosti ukládat kondenzát a zároveň díky schopnosti rychlého opětovného vysychání nedochází k tvorbě plísní ani ke vzniku kondenzátu na povrchu.

5. Inteligentní sendvičové spojení materiálu s různou objemovou hmotností v systému UdiIN RECO ® SYSTEMS přispívá aktivně k ochraně proti hluku bez ke vzniku rezonancí.

Konečně izolační systém, který dlouhodobě funguje, po celou dobu aktivně dýchá a zůstává difúzně otevřený, a tím zajišťuje skutečně zdravé prostředí vnitřních prostor. Tímto systémem je možné cíleně izolovat i pouze jednotlivá dílčí místa budovy.

Pro podrobnější analýzu, stavebně fyzikální posouzení či tepelný výpočet nás prosím kontaktujte.

Vlastnosti

• nastavitelné plus/minus 20 mm
• automatické vyrovnání
• pro nerovné stěny v interiéru
• k dodání v tloušťce 80 až 200 mm
• kompaktně přilne na podklad
• nevzniká dodatečná vlhkost kvůli maltové nebo jílové vyrovnávací vrstvě
• není třeba provádět žádné náročné spodní konstrukce
• hmoždinkami se přímo upevňuje i vyrovnává
• kapilárně aktivní a difúzně otevřená bez vzniku míst s akumulací vlhkosti
• rychlé vysychání
• universálně použitelné na různé tloušťky stěn
• ochrana proti hluku bez vzniku rezonancí
• s nanesenou minerální parozábranou reguluje množství vodní páry
• není nutná dodatečná izolace dělících stěn u napojení na izolované konstrukce
• povrch minerální parozábrany slouží zároveň jako podklad pod omítku nebo nátěr
• patentově chráněno

Technická data izolační desky

Použití

podle DIN V 4108 - 10 DAD, aDZ, DI, DEO, WAB, WAP, WH, WI, WTR podle DIN EN 13171 T4-CS(10\Y)70-TR7,5-WS1,


Složení

Dřevo jehličnanů, max. 0,5 %
parafín, 1,5 %
PVAC-disperzní lepidlo (ke spojení jednotlivých vrstev) < 6 %
pojivá vlákna ve flexibilní vrstvě izolace


Technická data

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti 0,041 W/mK
Difúzní odpor vodních par μ 5
Objemová hmotnost ca. 55/ 230 kg/m³
Třída stavebního materiálu podle DIN 4102-1 B2
Eurotřída podle DIN EN 13501-1 E


Rozměry

Formát 1.300 x 790 mm
spoj na pero a drážku po celém obvodu

Dodávané tloušťky :
80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm

Technická data k minerální stěrce UdiMULTIGRUND® jako parobrzdě při systémovém použití:

Speciální stěrka pro všechny vnitřní izolační systémy firmy UNGER-DIFFUTHERM, která působí jako parobrzda s účelem omezení množství kondenzační vody. Slouží k vystěrkování armování, jako vhodný podklad pod omítku či jinou povrchovou úpravu (pro šlechtěné omítky, barevné nátěry, tapety i jiné).

Zrnitost

ca. 0,1 az 0,4 mm


Pevnost v tlaku

ca. 4 - 9 N/mm2


Hodnota μ

ca. 125


Tloušťka armovací vrstvy Průměrně 4 mm (vždy podle požadované hodnoty pro účinnost parobrzdy)

 
Montáž a připevnění se provádí pomocí nově vyvinutých nastavitelných hmoždinek, známých i ze systému UdiRECO ® SYSTEM pro použití na vnější zdi. Systém je možné jednoduše hmoždinku po hmoždince vyrovnat podle vodováhy nebo laseru. Povrchová úprava stěrkou
UdiMULTIGRUND ®, která reguluje množství vodní páry, zamezuje vzniku škod na stavbě a tvoří základ pro dlouhodobě suchý povrch bez trhlin. Takto vytvořený povrch je hladký a lze ho přímo vymalovat.
Jako finální úpravu můžeme na připravený povrch použít nejrůznější myslitelné materiály. Můžeme omítat, malovat, tapetovat nebo stěrkovat. Vše je povoleno. Velmi vhodné jsou přírodní jílové omítky nebo minerální barvy ze sortimentu naší firmy
UNGER-DIFFUTHERM.


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN