Chrání před požárem

Pokud přeci jen dojde k požáruPokud jde o oheň a s tím spojená nebezpečí, vyvstává obzvlášť silná potřeba ochrany a bezpečnosti. UdiKvalitní izolační systémy splňují i v požární ochraně vysoké zákonné požadavky.

Pokud jde o oheň a s tím spojená nebezpečí, vyvstává obzvlášť silná potřeba ochrany a bezpečnosti. UdiKvalitní izolační systémy splňují i v požární ochraně vysoké zákonné požadavky. Při přímém zasažení ohněm vzniká u stavebního dílu na povrchu dřevovláknité izolace vrstva popela, která blokuje kyslík a tím zabraňuje rychlému šíření ohně. Přitom se neuvolňují žádné jedovaté kouřové plyny.
V nainstalovaném a omítnutém stavu dosáhl systém UdiFRONT doposud požární klasifikace B 1. To odpovídá označení těžko vznítitelné.
Použití UdiKvalitních izolačních systémů tedy umožňuje dosáhnout velmi dobré odolnosti stavebních dílů proti ohni.
V oblasti střechy a stěn je možno dosáhnout tříd požární odolnosti od F 30 do F 90. Velmi nízké zahřátí dřevovláknitých desek může např. v porovnání s izolací z minerálních vláken v případě požáru zabránit rychlému vznícení dalších vrstev.


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN