Odzkoušený
Zajišťování kvality
Kvalita je UNGER-DIFFUTHERM. To již léta potvrzují naši zákazníci. Aby dostála tomuto požadavku, činí firma UNGER-DIFFUTHERM všechna potřebná opatření. Veškeré izolační systémy a potřebné produkty jsou kromě stálé podnikové kontroly pravidelně sledovány ze strany uznávaných certifikačních institutů. Všechny izolační desky mají značku CE a Ü a vyrábí se podle platné normy. Tepelně izolační systémy (UdiFRONT nebo UdiIN) mají navíc stavebně technické schválení.


Označení CE
CE, zkratka vytvořená z Communauté Européenne, znamená shodu produktu se směrnicemi, tzn. že výrobce potvrzuje, že respektuje požadavky uvedené ve směrnicích ES v harmonizované evropské produktové normě EN 13171. Vlastnosti výrobku jsou popsány formou klasifikace. Vnějším znakem shody je uvedení značky CE na výrobku a potvrzuje se prohlášením o shodě. To opravňuje k prodeji a k uvedení výrobku na evropský trh. Užití výrobku se musí upravit na národní úrovni, prostřednictvím norem užití (viz značka Ü).Označení Ü = značka shody
Dřevovláknité izolační hmoty, které se používají pro stavební konstrukce, podléhají zákonným požadavkům pro stavební produkty. Doklad o shodě je potvrzení, že produkt splňuje požadavky stanovené v technických normách. Použití izolačních hmot je v Německu upraveno prostřednictvím DIN V 4108-10.
natureplus

UNGER-DIFFUTHERM se z dobrého důvodu rozhodl, že bude své produkty prodávat na trhu bez této značky. Mimo jiné jsou touto značkou opatřeny i izolační systémy z pórobetonu.
Evropská produktová norma (EN) DIN EN 13171
UNGER-DIFFUTHERM
Dřevovláknité izolační systémy firmy UNGER-DIFFUTHERM se vyrábí podle normy DIN EN 13171 „ve výrobním závodě vyrobené produkty z dřevěných vláken“ a jsou odpovídajícím způsobem zařazeny. Tato norma popisuje vlastnosti látek a zkušební postup, jakož i ustanovení pro doklad o shodě, značení a etiketování. Představuje základ pro prohlášení o vlastnostech výrobku, které jsou dvakrát ročně kontrolovány autorizovaným zkušebním institutem. Užití a požadavky na něj jsou upraveny vždy na národní úrovni prostřednictvím tzv. „norem užití“. V Německu je to prostřednictvím normy DIN 4108 díl 10.Schváleno u Německého stavebně technického institutu v Berlíně
Současný tepelně izolační systém UdiFRONT má stavebně technické schválení pro dřevěné konstrukce číslo Z–33.47–663 a pro zděné konstrukce číslo Z–33.43–204 včetně všech upevňovacích a omítkových systémů. Použití jiných komponent je nepřípustné a ohrožuje bezpečnost systému. Garance a záruky poskytujeme jedině při použití originálních dílů kompletních systémů Unger – Diffutherm!Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN