Chrání před chlademPřirozeně dobrá izolační hodnota dřeva se díky speciálnímu výrobnímu postupu
UdiKvalitních izolačních systémů zlepší až o 80 %. Navíc dřevo díky svým vynikajícím schopnostem akumulovat teplo přispívá k vytvoření příjemného pocitu tepla jako téměř žádná jiná stavební hmota.

V zimní roční době zůstává s Udikvalitními izolačními systémy vytvořené teplo déle ve Vašem domě. Jako velmi dobrá tepelná izolace zabraňuje speciální dřevěné vlákno tepelným ztrátám. Tepelná vodivost lambda (λ) UdiKvalitních izolačních systémů začíná u 0,038 W/mK pro např. UdiFLEX a končí momentálně u 0,050 W/mK pro UdiTOP Premium. Ale nejen na základě znamenitých tepelně izolačních vlastností se UdiKvalitní izolační systémy výtečně hodí pro tepelně izolační konstrukce.

 

Přispívají k tomu i následující výhody:

Montáž se spojením na pero a drážku bez tepelných mostů

Vysoká pevnost v tlaku v zabudovaném stavu

Sendvičová struktura pro zpomalení tepelné ztráty


Následujte nás

Downloads

Downloads

Zde jsou naše aktuální brožury a další informace.

LoginBox

Udi LOGIN