"NY" UdiIN RECO

UdiIN RECO® SYSTEM

Et nyt system til indvendig isolering - specialdesignet til ujævne overflader

 

 

 UdiIN RECO SYSTEM er den alternative løsning til damptæt indvendig isolering, altså en isoleringsløsning uden dampspærre. Denne løsning muliggør en problemfri montering af indvendig isolering ved renovering af eksisterende byggeri. Den synlige fremtoning af bygningen og vægtypen er uden betydning. Lige meget om væggene er tynde/spinkle bindingsværk-konstruktioner, sandwich-vægkonstruktioner, tunge natursten eller mursten, - dette system er velegnet til alle typer.

I modsætning til skum- eller mineral-fiber-isoleringsplader, bliver den akkumulerede kondens (fugt) absorberet af UdiIN RECO SYSTEM og takket være de hurtigtørrende egenskaber bliver fugten transporteret ind til luften i rummet eller ved kapillareffekten ud på ydersiden af bygningen.

Fordele ved dette system:

1.

Det specialudviklede mineralbaserede, dampregulerende puds UdiMULTIGRUND sikrer at der ikke sker opbygning af kondens.

2.

Isoleringssystemet kompenserer automatisk for ujævne overflader op til +/- 20 mm – I alt 40 mm uden brug af mørtel eller klæbestof.

3.

Lambda-værdien er blevet optimeret til et niveau på 0.041 W/ mK (des mindre Lambda-værdi desto mere effektiv isolering) og systemet er blandt frontløberne på området indvendig isolering.

4.

Gennem en intelligent syntese af et tungt og et let træfiberisoleringslag, med høje fugtabsorberende evner og hurtigtørrende egenskaber sker der ingen akkumulering af overskudsfugt med råd, skimmelsvamp og frostskader til følge.

5.

Den intelligente lagkonstruktion hos UdiIN RECO SYSTEM med forskellige densiteter i lagene giver fremragende lydtætte egenskaber uden resonans-effekter.

Endelig er der et isoleringssystem som bliver ved at fungere, bliver ved at ånde og som forbliver diffusionsåben, og dermed garanterer et sundt indeklima. Systemet er også velegnet til isolering af små væg- eller skillevægsarealer.

Venligst kontakt os hvis de ønsker en mere omfattende analyse, strukturelt bevis eller beregninger.

Egenskaber

• Justerbar op til +/- 20 mm
• Automatisk niveau-kompensering
• Til ujævne indvendige vægge
• Fås i 80 til 200 mm isoleringstykkelse
• En fast overflade
• Ekstra fugtmasse til nivellering som f.eks. mørtel eller spartelmasse er ikke nødvendig
• Opklæbende eller andre komplicerede strukturer er unødvendige
• Ukompliceret at opskrue og justere for lod og vater
• Ingen områder med fugt, jævnfør systemets diffusionsåbenhed og aktive kapillareffekt
• Tørrer hurtigt
• Universelt anvendelig til både tykke og tynde vægge
• Resonans-fri lydtæt
• Vanddamp-regulerende ved anvendelsen af vores mineralske damp-forsinker
• Isoleringskiler og hjørneisolering er overflødig
• Overfladen af den mineralske damp-forsinker virker som base til puds og maling
• Patenteret

Tekniske data – Isoleringsplade

Anvendels

According to DIN V 4108 - 10 DAD, aDZ, DI, DEO, WAB,
WAP, WH, WI, WTR
as per DIN EN 13171 T4-CS(10\Y)70-TR7.5-WS1


Komponenter

Nåletræ
Max. 0,5 % Paraffin
1,5 % PVAc (til forstærkning af isoleringslagene)
< 6 % til at binde fibrene i sandwich-konstruktion


Teknisk data

Termisk konduktivitet (specifik varmeledningsevne) 0.041 W/mK
Diffusionsmodstand µ 5
Densitet (vægtfylde) ca. 55/ 230 m³
Bygningsmateriale klasse: DIN 4102-1 B2
Euro class DIN EN 13501-1E


Dimensioner

Format 1,300 x 790 mm
Fer og not om hele omkredsen

Isoleringstykkelser:
80, 100, 120, 140, 160, 180 and 200 mm


 

Teknisk data UdiMULTIGRUND med dampbremsende egenskaber

En særlig puds til alle UNGER-DIFFUTHERMs indendørs isolerings-systemer. Det er en effektiv dampbremse til at begrænse niveauet af kondens,
fungerer som spartelmasse, en forstærkende overflade og en basis til puds, lerpuds, maling og tapet, etc.

Granulatstørrelse

ca. 0,1 - 0,4 mm


Trykstyrke

ca. 4 - 9 N/mm2


μ-værdi

ca. 125


Forstærkningslags-tykkelse Cirka 4 mm (afhængig af den ønskede fugthæmmende virkning)

 vladerne er monteret og skruet på ved hjælp af Vores innovative justerbare skruer som allerede anvendes i  UdiRECO SYSTEM til udvendig brug. Systemet kan nemt justeres, skrue for skrue, Ved hjælp af vaterpas eller laser.


Påfør vores dampregulerende UdiMULTIGRUND på pladerne. MULTIGRUND giver ekstra beskyttelse mod konstruktionsskader og giver en basis til permanent tør, glat og revnefri malet overflade.
Alle slags materialer kan påføres overfladen som finish. Puds, maling, tapeter eller andre belægninger er alle tilladte. Naturlige lerpuds, lermaling eller mineralskbaserede malinger fra Unger-Diffutherms katalog er særligt velegnede.