UdiRECO

UdiRECO® SYSTEM
System izolacyjny z włókna drzewnego z inteligentnym wyrównaniem podłoża

 

UdiMONTAGE® Stelldübel aufwändige Ausgleichsarbeiten am Untergrund. Schmiegt sich winddicht an Unebenheiten plusminus 20 mm an und spart Zeit. Umlaufend Nut und Feder, Format: 130 x 79 cm. Lieferbar in den Dämmstärken 120, 140, 160, 180 und 200 mm" rel="lightbox[440]" class="lightbox">
Neuartige patentierte und verputzfähige Holzfaser-Sandwich-Dämmplatte mit optimierten U-Werten und integriertem winddichtem Untergrundausgleich. Spart in Verbindung mit dem neuem UdiMONTAGE® Stelldübel aufwändige Ausgleichsarbeiten am Untergrund. Schmiegt sich winddicht an Unebenheiten plusminus 20 mm an und spart Zeit. Umlaufend Nut und Feder, Format: 130 x 79 cm. Lieferbar in den Dämmstärken 120, 140, 160, 180 und 200 mm

Nowego rodzaju opatentowana przekładkowa płyta izolacyjna z włókna drzewnego z możliwością tynkowania i z optymalnymi wartościami przenikania ciepła U , jak też ze zintegrowanym wiatroszczelnym wyrównaniem podłoża. W połączeniu z nowym kołkiem nastawczym UdiSD RECO oszczędza się na kosztownych pracach wyrównawczych przy podłożu. Dogina się do nierówności pomiędzy 0-4 cm pozostając wiatroszczelna, oszczędza czas i starannie rozdziela niepopularne wentylacje pustki powietrznej, które prowadzą do skroplin. Można zrezygnować ze znajdujących się pod spodem skomplikowanych konstrukcji nośnych lub  przyczyniających się do wilgoci obrzutek tynkowych.