chroniące przed pożarami

[Translate to Polnisch:] Wenn es doch mal brennt
liczne sprawdzone konstrukcje potwierdzają, że systemy izolacyjne Udi zapewniają także ochronę przed płomieniamie